Förtydligande

15.10.2021

Kontakten med oss behöver inte handla om skolan i första hand, och det behöver heller inte finnas en utvecklad, problematisk frånvaro. 

Vi vet dock att måendet i förlängningen påverkar förutsättningarna att klara sin skolgång, och därför finns vi för att främja den psykiska hälsan, oavsett orsak. 

Föreningen Redet
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!