Vanliga frågor

Vilka riktar ni er till? Till familjer där det finns, eller riskerar att utvecklas psykisk ohälsa eller problematisk skolfrånvaro hos barnen.

Träffar ni både barn och vuxna? Ja, ibland tillsammans, ibland var för sig.

Har ni någon åldersgräns? Nej, men vi vänder oss i första hand till elever i grundskola, gymnasium och deras anhöriga.

Måste man vara medlem? Nej, du behöver inte vara medlem för att besöka eller kontakta oss. 

Hur blir man medlem? Du skickar ett mail till foreningenredet@gmail.com och talar om att du vill bli medlem, så återkopplar vi med den information du behöver.

Hur finansieras verksamheten? Vi har ingen löpande finansiering, utan är helt beroende av gåvor, sponsring och medlemsavgifter. Mycket av vår verksamhet sker dock på ideell basis, där människor helt enkelt möts och stöttar varandra. 

Hur används de pengar ni får in? Vi har valt att prioritera möjligheten att erbjuda samtalsstöd till barn och ungdomar, som riskerar att fastna i glappet mellan exempelvis Elevhälsan och BUP. 
Vi arrangerar även träffar för anhöriga vuxna, föreläsningar, skolbesök mm. Det som är gemensamt för varje krona är att de går direkt in i verksamheten på ett eller annat sätt.

Föreningen Redet
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!